คณะผู้บริหาร

นายชวลิต ทะยะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวิทย์​ ดวงทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 08-9708-2488
อีเมล์ : suwit.duangthongg@gmail.com

นายธีราวุธ​ จูเปีย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 08-5049-3373
อีเมล์ : teerawut.jupia@gmail.com

นางสาวอัญชิสา สารีบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09-5638-9458
อีเมล์ : Suphitchapronbut@gmail.com