ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของโรงเรียนเมือเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 64
คู่มือนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อกลุ่มนักเรียน การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 ตามกลุ่มการมอบตัว ขอความกรุณาผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางมามอบตัวตามวัน และ ช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการเพิ่มจำนวนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการสอบคัดเลือก ม.1/ม.4
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศเลขที่นั่งสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
การปรับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ข่าว สคบ.
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเมืองเชลียง ประจำปี2564
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนเมืองเชลียงว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ตามประกาศของ สพฐ (29 เม.ย.64)
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ตรวจสอบผลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ วันที่ 24-28 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ตามประกาศของ สพฐ (20 เม.ย.64)
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนวิธีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64