ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนวิธีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องพิเศษรอบโควตา)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข 1 เม.ย.64)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
โรงเรียนเมืองเชลียงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับคัดเลือ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง การเปิดเรียนตามปกติ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5-15 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
ยกเลิกการจัดกิจกรรมนิทรรศการเมืองเชลียงปริทรรศน์และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มสาระกา
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชิสา สารีบุตร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเม
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 63
นักเรียนรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัต
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประกอบ พงศ์พันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลีย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ย้ายไปดำรงตำแหน่
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
แสดงความยินดีและต้อนรับ นายธีราวุธ จูเปีย นายสุวิทย์ ดวงทอง ที่ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรง
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 63
13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
ผอ. เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ความช่วยเหลือ เด็กหญิงจิรัชยา สุวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 63
บริจาคเลือด วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
6 ทศวรรษ แสงเทียนส่องใจ สานสายใยมุทิตา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
โรงเรียนเมืองเชลียงเข้าประกวด To be number one dancercise และ To be number one Idol จังหวัดสุโขทัย ป
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63