ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มิ.ย. 64 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.ต้น
17 มิ.ย. 64 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.ปลาย
14 มิ.ย. 64 เรียน on-site สลับวัน ม.ต้น/ม.ปลาย
07 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่​ ​1 ปีการศึกษา​ 2564 (เรียน online)