ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของโรงเรียนเมือเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 49) 27 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเมืองเชลียง (อ่าน 24) 27 มิ.ย. 64
เอกสารประกอบโครงงานคุณธรรม 2563 (อ่าน 506) 04 พ.ย. 63
แฟ้มห้องเรียนสีขาว (อ่าน 703) 17 ส.ค. 63
สิ่งที่ต้องทำ (ห้องเรียนสีขาว) (อ่าน 510) 07 ส.ค. 63