ภาพกิจกรรม
ใส่เสื้อลายดอก บอกรักผู้อาวุโส ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
พิธีเปิด"งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว" ครั้งที่ ๑๗๗ ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
อบรมการทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ประชุมหารือผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64
มอบทุนการศึกษา จากกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
ต้อนรับ ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย เนื่องในโอกาส เข้าชมห้องสมุดเพื่อขอจัดทำมุม
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
กิจกรรมสานสายใยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 ม.6
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
ผอ.สพม.สท. ติดตามผลการเรียน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
โรงเรียนดีสี่มุมเมือง นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยกา
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
กีฬาสี จามจุรีเกมส์ครั้งที่ 50
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
โรงเรียนเมืองเชลียงขอแสดงความยินดีกับนัก​เรียนชั้น​ม.6 ที่ได้รััััับ​คัดเลือก​TCAT1
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
โรงเรียนเมืองเชลียงเข้ารับการนิเทศถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จาก นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการส
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 64
กิจกรรมวันคริสต์มาสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
พิธีเปิด
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
ชมรม To Be Numbre One โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมแสดงในงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีส
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 63
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองเชลียง นำโดย นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มสาระกา
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63