ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเมืองเชลียง นางส่าวจันทร์เพ็ญ ททำบุญอาคารใหม่
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
วันที่ 26 มิถุนยายน 2563 วันต่อต้านยาเสพ คำขวัญประจำปี 2563 "Save Zone No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไ
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
การจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 63
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 63
โรงเรียนเมืองยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ช่วง (COVID 19) สำนักงานเขตพื้นที่กา
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
จำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 6 ปีการศึกษา​ ​256
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2562 กับการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2562 กับการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2562 กับการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
กิจกรรมสานสายใย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 63
กิจกรรมค่ายยุวชนรักการอ่านผ่านงานพ่อ
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 63