ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
โรงเรียนเมืองเชลียงนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกม" ชนิดกีฬาวูดบอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนปัญญาวุธ จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
โรงเรียนเมืองเชลียงผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
วันที่ 1 ส.ค.2565 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศรับมอบห้องสืบค้น (MCL'19 Resource Room) จากทนายโด่ง แสวงลาภและศิษย์เก่าเมืองเชลียง รุ่น 19
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
วันที่ 28 ก.ค.2565 โรงเรียนเมืองเชลียงร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
วันที่ 17 ก.ค.65 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการ นำคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
โรงเรียนเมืองเชลียงร่วมกับ อำเภอศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
ร่วมถวายการต้อนรับ คณะกรรมการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
ประกาศนโยบายโรงเรียนเมืองเชลียงเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
กิจกรรม ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียงพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกับ พ.ต.ท.ณัฏฐกิตติ์ พร้อมมูล รองผู้กำกับการงานป้องกันปราบปราม สภ.ศรีสัชนาลัย นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย จัดกิจกรรมวันต่อต้า
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลโทธนภัทร ศรีกุลชัยภัทร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเมืองเชลียง ทนายโด่ง แสวงลาภ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเชลียง นายอรุณ หอมชื่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วยรองผู
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
ต้อนรับ นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพวงแก้ว เชื้อเชย ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม To Be Number One (รอบลงพื้นที่) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65