ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเมืองเชลียงรับการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ทำบุญโรงเรียนเมืองเชลียง ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
TO NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลงนามทำ MOU การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน ภาคีเครือข่าย
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
พิธีไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
ประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64
ตรวจสอบผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64
โรงเรียนเมืองเชลียงรับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนและเตรียมเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยรูปแบบการนิเทศทางไกล (ออนไลน์)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
รับรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบทั่วไป แผนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และนักเรียนรอบโควต้าทุกแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
โรงเรียนเมืองเชลียง รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก สพม.สุโขทัย
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
โรงเรียนเมืองเชลียง ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับภูมิภาค
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
ใส่เสื้อลายดอก บอกรักผู้อาวุโส ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
พิธีเปิด
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
อบรมการทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ประชุมหารือผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64
มอบทุนการศึกษา จากกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64