ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
พิธีเปิด"ค่ายดาราศาสตร์" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเชล
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
ชมรม To Be Numbre One โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมแสดงในงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีส
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 63
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองเชลียง นำโดย นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 63
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มสาระกา
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
นายสุวิทย์ ดวงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วยครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเมือง
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชิสา สารีบุตร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเม
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 63
นักเรียนรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัต
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประกอบ พงศ์พันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเช
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
พระอธิการคิด สิริจนโท เจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเมืองเชลียง จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ย้ายไปดำรงตำแหน่
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
แสดงความยินดีและต้อนรับ นายธีราวุธ จูเปีย นายสุวิทย์ ดวงทอง ที่ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรง
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
23 ตุลาคม 2563 พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 63
13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
บริจาคเลือด วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
โรงเรียนเมืองเชลียงเข้าประกวด To be number one dancercise และ To be number one Idol จังหวัดสุโขทัย ป
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
6 ทศวรรษ แสงเทียนส่องใจ สานสายใยมุทิตา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
ภูมิใจในเรือจ้าง วางพายอย่างภาคภูมิ วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนเมืองเชลียงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63