ข่าวประชาสัมพันธ์
ภูมิใจในเรือจ้าง วางพายอย่างภาคภูมิ วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนเมืองเชลียงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
มอบเกียรติบัตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
ประชุมหารือการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง รอบที่ ๑ จำนวน ๘๐ ทุน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 63
ติดตามตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
นางสาวพิมพ์ลภัส มูลพรมมา เข้ารับประทานรางวัลนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสูงสุดจากการทดสอบในโครงการนำร่องอบร
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ประเมิน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
โครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาด อำเภอศรีสัชนาลัย
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
คาราวานวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 63
การยื่นกู้​ กยศ.​สำหรับนักเรียนชั้น​ ม.4-ม.6 รายใหม่​ ลงทะเบียนขอรหัสใหม่ภายในวันที่​ 31 ส.ค.2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียน​ ภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ข้อปฏิบัติตนของนักเรียนเพื่อป้องกัน COVID-19
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเมืองเชลียง​ ภาคเรียนที่​1 ปีการศึกษา​2563
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63