ภาพกิจกรรม
TO NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลงนามทำ MOU การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน ภาคีเครือข่าย
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการประกอบ พงศ์พันธ์ และ ชมรม TO NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลงนามทำ MOU การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน ภาคีเครือข่าย ณ อำเภอศรีศัชนาลัย
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 27 ครั้ง