ภาพกิจกรรม
พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ประธานในพิธี ปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2-24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกที่ 5 โรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 82 ครั้ง