ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข 1 เม.ย.64)

อกสารประกอบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

** แก้ไขจำนวนนักเรียนชั้น ม.1  จากเดิม 320 คน เป็น 280 คน (7 ห้องเรียน 280 คน) **
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 736 ครั้ง