ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายเกตุ วงศ์จันทรมณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม) และปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประชุมหารือการยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 21 ครั้ง