ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวพิมพ์ลภัส มูลพรมมา เข้ารับประทานรางวัลนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสูงสุดจากการทดสอบในโครงการนำร่องอบร
วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง มอบหมายให้ นางเจียม ระวังภัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนางสาวพิมพ์ลภัส มูลพรมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับประทานรางวัลนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสูงสุดจากการทดสอบในโครงการนำร่องอบรมยุวมัคคุเทศก์ "ตามรอยเที่ยวเมืองพระร่วงของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์" ประทานรางวัล โดย พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ณ โรงแรมเลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 8 ครั้ง