รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเมืองเชลียง
417 หมู่ 2   ตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5567-1034 เบอร์แฟกส์ 0-5567-1248
Email : muangchaliang@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :