::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
 
 
แนะนำสถานที่พัก
- โรงแรมชานาลัย รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล Tel 055 672 555
- สไมล์ ลอฟท์ รีสอร์ท Tel 055 672 456
- มุกดารีสอร์ท Tel. 0915695446
- ต้นปาล์มรีสอร์ท Tel 089 960 5956 / 089 461 8323 / 055 671 3022
- โรงแรมศรีสัชนาลัย Tel 055 672 666
- พรสวรรค์รีสอร์ท Tel 094 623 6579
- ชิดชนรีสอร์ท Tel 091 381 7430
- บ้านสวนรีสอร์ท Tel 0816041333
             
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง