::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
                 กำหนดการ กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนเมืองเชลียง
 
31  มีนาคม  2561 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1  เมษายน  2561 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4  เมษายน  2561 รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5  เมษายน  2561 รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7  พฤษภาคม  2561 ครูลงเวลาปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 และประชุม
9  พฤษภาคม  2561 ปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10  พฤษภาคม  2561 ปรับพื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11  พฤษภาคม  2561 ปรับพื้นฐานความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
15  พฤษภาคม  2561 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
 

ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วัน  เดือน  ปี

ระดับชั้น

09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 16.00 น

10 พค. 61

ม. 1

ภาษาไทย

พักกลางวัน

ภาษาอังกฤษ

ม. 4

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

11 พค. 61

ม. 1

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ม. 4

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
หหsss