::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
ปรับสภาพและปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

      วันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2561 นางสาวจันทร์เพ็ญ
ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมปรับสภาพ
และปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ปีการศึกษา 2561โดยมีกิจกรรมบรรยาย
รอบรู้เรื่องกลุ่มงานต่างๆกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน
คือ ฐานนันทนาการ ฐานคุณธรรมสู่ความสำเร็จ
ฐานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานพบพยาบาล ฐานตำรวจที่ปรึกษา
และฐานชมรม ToBe Number One
และกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนใหม่ 4 รายวิชา
>>>ชมภาพกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่
>>>ชมภาพกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนใหม่

การประชุมรับรายงานตัว และ มอบตัวนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2561

        วันที่ 4 - 5 เมษายน 2561 โรงเรียนเมืองเชลียง
โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการ
โรงเรียน เป็นประธาน ในการประชุมรับรายงานตัว
และ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองเชลียง
>>> ชมภาพกิจกรรม

อบรมพัฒนาผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2560

       วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง เป็นประธาน
ในการจัดอบรมพัฒนาผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี
และมีการอบรมพัฒนาผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
เกี่ยวกับการบริหารโครงการ การเขียนโครงการ
การปฏิบัติตามโครงการการสรุปและรายงานโครงการ
ภาวะผู้นำ และ workshop กิจกรรมกลุ่ม
>>> ชมภาพกิจกรรม

การรับสมัครนรักเรียนปีการศึกษา 2561
      วันที่ 25- 28 มีนาคม 2561 โรงเรียนรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 1 โรงเรียนเมืองเชลียง
กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมสานสายใย
      วันที่ 27 ธันวามคม 2560 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
วันคริสต์มาสของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทศ
และกิจกรรมสานสายใยครูที่ปรึกษา-นักเรียน ปีการศึกษา 2560
>>>
ชมภาพกิจกรรม..คลิ๊ก

โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ศึกษาดูงาน ศกพพ.
      วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายวาทกานต์ ศรีธราษฏร์
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนแกนนำ
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม จำนวนครู 16 คน
นักเรียน 13 คน ให้เกียรติมาศึกษาดูงานการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
ของโรงเรียนเมืองเชลียง
>>> ชมภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
    วันที่ 29-30 พ.ย. 2560 ผอ.จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย
ครูพวงเพชร แก้วเกตครูแกนนำ และ นางสาวอรุณรัตน์ มุกันโท
นักเรียนแกนนำแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและโครงการ
พระราชดำรินำเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือก
"รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มี
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ" ปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ
และร่วมงาน"รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
ปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ
และค อนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
>>> ชมภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
โครงการปลูกป่าแม่น้ำ 9 สาย "ลุ่มแม่น้ำยม"
จังหวัดสุโขทัย"ต้นกล้าจิตอาสา ร่วมพลังศรัทธา
ปลูกป่าทั่วแผนดิน"
โครงการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมอบให้
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติเป็นตัวแทนพระองค์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
>>> ชมภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
   
   
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
 
 
หหsss