แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.5 KB
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176 KB
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 707.98 KB
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.47 KB
ส่วนที่ 2 การจัดสรรงบประมาณ ตามกลยุทธ์หลัก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.78 KB
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564(กลยุทธ์ 1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564(กลยุทธ์ 2-3)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.25 KB
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564(กลยุทธ์ 4)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 910.13 KB
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564(กลยุทธ์ 5-6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.76 KB
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.25 KB