::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
นางกาญจนา จิตประสาร
ครู / หัวหน้างานแนะแนว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
 
 
sss