รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะ ญาณปัญญา (เก็ต)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 55
อีเมล์ : Kritsana14103@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Inter Network Transport co.,Ltd
ตำแหน่ง : ชิปปิ้ง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: คลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2563,23:46 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.175.77


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล