รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก มีรอด (ปีใหม่)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 55
อีเมล์ : meerod200560@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ไชยพิธานการพลังงาน จำกัด สาขา สำนักงานใหญ่
ตำแหน่ง : แคชเชียร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 888 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ก.ค. 2563,18:37 น.   หมายเลขไอพี : 49.237.4.33


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล