รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : รวิสรา นิตรา (แตง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 55
อีเมล์ : rawisaranitra@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : STP&I Public Limited Company
ตำแหน่ง : HR Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 32/24 ชั้น 3 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 พ.ค. 2563,09:33 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.143.73


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล