รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิดารัตน์ แย้มมีศรี (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 55
อีเมล์ : jidaratyammeesri@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Siam Land Flying Co., Ltd.
ตำแหน่ง : Ground and passenger service officer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Don Mueang International Airport

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 เม.ย. 2563,21:55 น.   หมายเลขไอพี : 49.49.245.166


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล