รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนกฤตา สงพูล (หวาน)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 45
อีเมล์ : Wancct10@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Animagic
ตำแหน่ง : Visual Effect Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Tasaniya Building 625 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 เม.ย. 2563,19:50 น.   หมายเลขไอพี : 171.7.58.133


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล