::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
>>>ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง<<<
 
 
>>> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
>>>เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                 ประจำปีการศึกษา 2562
>>>เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
                 ๒๑๖ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก
                 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
 
 
             
 
        วันที่ 22 สิงหาคม 2561 พิธิปิด การฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์ฝึกที่ 5
โรงเรียนเมืองเชลียง
>>>ชมภาพกิจกรรม
   
   
;            วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
>>>ภาพกิจกรรม
        วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม
"นุ่งโจง ห่มไบ วันภาษาไทยเมืองเชลียง"
>>>ภาพกิจกรรม
   
150
      วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนเข้า พรรณษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดหาดสูง>>>ภาพกิจกรรม      วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนเมืองเชลียงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ครั้งที่ 48 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองเชลียง
>>>ภาพกิจกรรม
   
       นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย "โครงการค่ายพุทธบุตร" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน และนายอรุณ หอมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดค่าย "โครงการค่ายพุทธบุตร" ในวันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ ึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ชั้นล่างอาคาร 4 โรงเรียนเมืองเชลียง
>>>ภาพกิจกรรม
    วันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายโกวิทย์ ทรงคุณ นายกสมาคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมืองเชลียง เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมืองเชลียง และนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ได้จัดกิจกรรม Classroom Meeting เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบผู้ปกครอง และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
>>>ภาพกิจกรรม
   
         วันที่ 1 มิถุนายน 2651พิธีทำบุญครบรอบ 62 ปี วันสถาปนาโรงเรียนเมืองเชลียง โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมทอดผ้าป่า กิจกรรมทำบุญหอประชุมใหม่และรั้วโรงเรียน และกิจกรรมถวายกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา
>>>ชมภาพกิจกรรม
         วันที่ 28 พ.ค. 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคณะครู โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโบสถ์มณีราม ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
>>ชมภาพกิจกรรม
   
        วันที่ 23 พฤษภาคม 2561ผอ.จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
ได้ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
นำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้เชี่ยวชาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
กระทรวงแรงงาน และว่าที่เรือตรีสุรชัย เพ็ชรกูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อ่านต่อ-->>>>
>>>ชมภาพกิจกรรม
          วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเมืองเชลียง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 92 คน
   
   
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง