::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเมืองเชลียง ::
 
 
 
 
 
>>>ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง<<<
>>> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
>>>เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                 ประจำปีการศึกษา 2562
>>>เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
                 ๒๑๖ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก
                 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
 
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
 
นายอรุณ หอมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง